فصلنامه علمی - تخصصی رویکرد های نوین در مهندسی عمران


به اطلاع کلیه پژوهشگران محترم می رساند طبق توافق انجام شده با فصلنامه علمی - تخصصی رویکرد های نوین در مهندسی عمران به آدرس اینترنتی www.jnace.ir تعدادی از مقالات برگزیده اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان و سومین کنفرانس بین المللی مطالعات بنیادی در عمران، معماری و شهرسازی چاپ خواهد شد.