آخرین تمدید مهلت ارسال اصل مقالات تا 7 آذر ماه 97


 پژوهشگران گرامی:
پیرو تقاضاهای فراوان پژوهشگران محترم، به آگاهی می رساند با نظر شورای سیاست گذاری  کنگره مهلت ارسال مقالات در کنگره بین المللی صنعت ساختمان تا 7 آذر ماه1397 تمدید شد و لازم بذکر است که پژوهشگران محترم پروسه ثبت نام در سامانه همایش و ارسال مقاله را به روزهای پایانی موکول نکنند تا کار دریافت مقالات بدون گرفتاری فنی در سامانه کنگره انجام شود و نیز روند داوری مقالات دچار رکود نگردد.