اطلاعات اسکان

هتل پارس

 جنب پارک ائل گلی تبریز
33807820

هتل شهریار

اول جاده ائل گلی
33801855-33324146

هتل گسترش

چهاراه آبرسان
 33345021

هتل تبریز

 خیابان امام خمینی - فلکه دانشگاه
 33341081-9

هتل سینا

خیابان امام خمینی - فلکه باغ گلستان
35511041 - 35516366