سخنرانان کلیدی کنگره

AHMET OKTAN NALBANTOĞLU (PhD)

Instructor, Department of Landscape Architecture and Urban Design, Faculty of Art, Design and Architecture, Bilkent University, Ankara, Turkey.

Oktan Nalbantoğlu was born in Erciş in 1963. He studied landscape architecture at Ankara University. He completed his PhD degree at the Department of Landscape Architecture, Ankara University. His research interests include urban design, urban regeneration-renewal-revitalization projects, landscape design, waterfront projects and recreation economy. In addition to his academic involvement, he has also participated in many design competitions and received a number of awards in these competitions.

نام و نام خانوادگی:   دکتر مهدی زارع

رتبه علمی:  استاد

سمت:  مدیر گروه زلزله شناسی مهندسی

تحصیلات

    هابیلیتاسیون HDR در هدایت پژوهش، دانشگاه استراسبورگ ، فرانسه، ۱۳۹۶

    دکتری: زلزله شناسی مهندسی، ۱۳۷۷، دانشگاه گرونبل، فرانسه

    عنوان رساله دکترا: مطالعه جنبش شديد زمين در ايران از كاتالوگ تا قانون­هاي كاهندگي

    فوق لیسانس: زمین شناسی مهندسی، ۱۳۷۳، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

    عنوان پایان نامه: بررسي اثر ساختگاه در زلزله۳۱ خرداد منجيل

    لیسانس: زمین شناسی با رتبه اول ۱۳۶۹، دانشگاه تهران، ایران

 

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان سقط فروش

عضو هیئت علمی - دانشگاه ويتز -   ژوهانسبورگ, آفريقاي جنوبي

سوابق تحصيلي

    دكتري مدیریت پروژه - دانشگاه صنعتی کوئینزلند - استرالیا     سال 1389 تا 1392

    كارشناسي ارشد مدیریت پروژه - دانشگاه پوترا مالزی - مالزی     سال 1385 تا 1388

    كارشناسي مهندسی عمران- دانشگاه تهران - ایران     سال 1381 تا 1385

زمینه های تحقیقاتی

    مشکلات نگهداری و بهره برداری از پروژه های پیچیده ساختمانی

    کاربرد مفهوم ساخت پذیری (Constructability) در بهبود شرایط ساخت

    تعمیم اصول ساخت پذیری به مراحل نگهداری و بهره برداری از پروژه ها (Operability & Maintainability)

    مفهوم يكپارچگي (Integration)

    پایداری در پروژه های زيربنايي ساختمانی (Sustainability)

    تحويل يكپارچه پروژه ها (IPD)

    مدل سازي اطلاعات ساختمان (BIM)