رئیس کنگره

دکتر علیرضا منادی ( رئیس موسسه آموزش عالی میزان )

شورای سیاستگذاری

اعضای شورای سیاست گذاری:

دکتر رحیم شهرتی فر ( معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی )

مهندس مرتضی علیخانی ( مدیرکل اداره کل امور شهری و شوراهای استان آذربایجان شرقی )

مهندس محمد عزتی ( معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز )

دکتر یوسف پریش ( رئیس مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان )

دکتر یعقوب نماینده (مدیرکل اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی )

دکتر مسعود حسن نژاد ( رئیس ستاد بحران شهرداری کلانشهر تبریز )

دکتر یعقوب هوشیار ( شهردار منطقه 5 کلانشهر تبریز )

دکتر جواد شریف نژاد ( رئیس دبیرخانه تبریز 2018 )

دکتر عبداله تقی پور ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

دکتر فرج قلیزاده ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

دکتر فریدون بابائی اقدم ( عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز )

دکتر اکبر طلوعیان ( معاون فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی  )

مهندس علی طوماری ( رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دکتر علیرضا معتمدنیا ( رئیس هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند )

 

شورای راهبردی

اعضای شورای راهبردی:

مهندس آسایش ( رئیس نظامات مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی )

مهندس سعید برزگر ( معاون فرماندار شهرستان تبریز )

مهندس توحید علیزاده ( معاون بیمه معلم سرپرستی استان آذربایجان شرقی )

کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی:

مهندس بهنام گلی : دبیر اجرایی کنگره
مهندس بابک دیندار صفا : نایب دبیر اجرایی کنگره

مهندس سید جلال میر محمدی : عضو کمیته اجرایی کنگره

مهندس رسول صبردوست : عضو کمیته اجرایی کنگره
مهندس سجاد امان پور : عضو کمیته اجرایی کنگره
مهندس آیدین تبریزی : عضو کمیته اجرایی کنگره
خانم دکتر بهاره کبیری : عضو کمیته اجرایی کنگره
خانم مهندس آرزو اسد نسب: عضو کمیته اجرایی کنگره

 

شورای علمی

رئیس شورای علمی:
دکتر مرتضی میرغلامی ( رئیس دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز )

دبیر علمی ( رشته مهندسی عمران )
دکتر یوسف پریش ( رئیس مجتمع عالی آموزشی پژوهشی آذربایجان )

دبیر علمی ( رشته مهندسی معماری )
دکتر بیتا باقری ( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دبیر علمی ( رشته مهندسی شهرسازی)
دکتر محمد عزتی (  معاون شهرسازی و معماری شهرداری کلانشهر تبریز )

دبیر علمی ( رشته مهندسی ترافیک )
دکتر علیرضا معتمدنیا (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و نائب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی )

دبیر علمی ( رشته مهندسی برق )
دکتر ضیاالدین دایی کوزه کنانی (عضو هیات علمی و رئیس مرکز رشد دانشگاه تبریز)

دبیر علمی ( رشته مهندسی مکانیک )
دکتر علیرضا رستمزاده خسروشاهی (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و مدیر گروه رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)

دبیر علمی ( رشته مهندسی نقشه برداری )
 مهندس یونس نعیمی